Yandex.Metrica Google+
akarsukoyu.com sanalbasin.com yesidir
sohbette olanlar (9)
Trabzon
DUYURU!!!
Web Sitemizi ve Paylam Sitelerimize Katklarnz Paylamlarnz Bekliyoruz...HEP BERABER NCE YILLARA
     
 

   

 
 
Resimli Site ii Google
     

   

ANA SAYFA HABER FORUM KY RESMLER KY HALKI DEFTERE YAZ LETM YE OL YE GR
KÖYÜMÜZ RESİMLERİ
Yaylalar
Mezireler
Siyah/Beyaz
Özel Resim
Gencler
Vefatlar
Tüm Resimler
Flas Resimler
Trabzon

Trabzon Gezisi
Trabzon Aya Sofya Mzesi
Ttabzon Smela Meryem Ana Manastr
Trabzon kltr festivalleri ve yayla enlikleri
Trabzon Atatrk kk (Kapogiannidis kk)
Uzungl Gezi Rehberi
Trabzon corafya
Trabzon mutfa
Trabzon kltr
Trabzon turizm rehberi
Trkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Trabzon, Dou Karadeniz blgesinde yer almakta ve 4.685 km2'lik yzlmyle lke topraklarnn % 0,6'sn oluturmaktadr.

Doudan Rize, batdan Giresun, gneyden Gmhane ve Bayburt illeriyle evrili olan Trabzon'un kuzeyinde Karadeniz yeralmaktadr. Arazisinin % 77'si dalarla, % 33' ise platolarla kapldr. l topraklarnn gneyinde uzanan dalar, vadilerle yarlm srtlar halinde Karadeniz kysna kadar ulamakta ve yer yer ikibin metreyi de amaktadr. Yeralt kaynaklar asndan olduka zengin bir konuma sahip Trabzon'da 17. yzyldan bugne yerli ve yabanc irketler tarafndan iletilmi veya iletilmekte olan birok maden mevcuttur.

19. yzyln ortalarnda uzun yllar Anadolu'da arkeolojik inceleme ve aratrmalar yapan nl Fransz bilim adam Charles Texier'e gre Trabzon kentinin kuruluu M.. ikibin ylna kadar dayanmaktadr. Kentin adna ilk kez, Yunanl filozof ve tarihi Ksenophon'un "Anabasis" adl eserinde "Trapezos" olarak rastlanlmaktadr.

Tarihilerce M.. ikibinli yllarda kurulduu varsaylan Trabzon'dan szeden ilk yazl kaynak M.. IV. yzylda yazlan Ksenophon'un Anabasis adl eseridir. Ksenophon eserinde Trabzon'dan bahsederken, burada Kolkhlar, Makronlar ve Driller gibi birok yerli kavimden szetmektedir ki, son yllarda yaplan aratrmalar bunlarn Turan kavimler olduunu ortaya koymaktadr. Yine son yllarda yaplan aratrmalar; iskna ald tarihlerden itibaren Kimmerler, skitler, Bunturki ve Kpaklar, Halalar, Afarlar ve Yazgurlar gibi Trk veya Trklerle akrabal szkonusu olan topluluklarn blgeye gelip yerletiklerini belirtmekte ve blgedeki izleri zerinde ciddi kantlar ileri srmektedir.

Trabzon, M.. VII. yzylda Kafkasya'dan gelen Kimmerler'in istilasna uram ve kent yama edilmise de Kimmerler'in egemenlii uzun srmemi, Anadolu'ya egemen olma planlar yapan Medlerin Perslere yenik dmesi zerine bu corafya tamamen Perslerin kontrolne gemitir. Pers kral I: Dareios'un Persliletirme politikas erevesinde yerleim birimleri oluturulmu ve Trabzon da "Pontos Kapadokyas" adl byk satrapln (valilik) iinde yeralmtr. Ancak Makedonya kral skenderin'in Anadoludaki nfuzunun artmas ile Trabzon'daki Pers stnl sona erdi ise de, skender'in lm zerine meydana gelen kargaadan yararlanan Pers soylusu Mithradates tarafndan M.. III. yzylda, merkezi ankr yaknlarnda bulunan Pontos devleti kurulmu ve bir sre sonra Trabzon da Pontos Krallnn egemenlii altna girmitir.

Fakat Pontos Krall'nn bu blgedeki egemenlii de uzun srmedi. Nitekim M.. 86 yllarnda balayp 66 ylnda Mithradates ordusunun, Romal komutan Pompesius'un ordusuna Kelkit vadisinde kesin bir yenilgiye uramasyla blge Romallarn kontrol altna girdi.

mparator Neron zamannda "serbest ehir" stats elde eden Trabzon'da, nl Roma imparatoru Hadrian'n dneminde nemli imar faaliyetleri olmu, birok dini ve askeri binalar ile yollar, kentin su sorununu zmeye ynelik su kemerleri ve liman ina edilmi, Ortahisar surlarnn bir blm yaplm ve ayrca kentte ina ettirilen bir darphanede, bir yznde Romal imparatorlarn resimleri bulunan paralar baslmtr.

Roma mparatorluunun M.S. 395 ylnda ikiye ayrlmas ile Trabzon, Dou Roma / Bizans imparatorluunun snrlar iinde kalmt. Bizans dneminde imparator Justinianus zamannda kentte baz nemli imar faaliyetleri balatlarak su kemerleri yaptrlm, surlar onarlm, birok kilise yeniden restore ettirilmiti. Ancak Bizans mparatorluunun merkezi olan stanbul'un, Hal ordusunca igal edilerek burada bir Latin devleti kurulmas zerine imparator I. Andronikos Komnenos'un stanbul'dan kaan torunlar Alexios ve David tarafndan akrabalar olan Grc kraliesi Tamara'nn da yardmyla 1204'de Komnenos Krall kurulmu ve bu kralln bakenti de Trabzon olmutur.

Bir sre Seluklu Devleti'ne, daha sonra bir sre de Akkoyunlu Devleti'ne vergi demeyi kabul etmek ve kendileri iin tehdit olarak grdkleri Trk beylerine kzlarn vermek suretiyle varln srdren Komnenos krall, Mool basksndan dolay Anadolu'da meydana gelen otorite boluundan faydalanarak zellikle ky boyundan batya doru ilerleyerek Sinop yaknlarna kadar ulamtr. Trabzon mparatorluu olarak da adlandrlan Komnenos hanedan tarafndan adlarna paralar bastrlm, kentte nemli imar faaliyetleri gerekletirilmi, Ayasofya Kilisesi bata olmak zere bir ok dinsel yap ina edilmitir.

FETH (26 EKM 1461)
Fatih Sultan Mehmet tarafndan 1453 ylnda stanbul'un fethedilip Bizans imparatorluunun yklarak Osmanl mparatorluu'nun yaratlmas ile dou snrlarnn da gvence altna alnmas asndan zorunlu bulunan Trabzon'un fethi iin gerekli hazrlklar yaplarak donanma ve kara ordusu Trabzon'a hareket etmitir. 1461 ylnda, bizzat Fatih'in komuta ettii ordu tarafndan kuatlan Komnenos Krall'nn bakenti Trabzon, kuatmaya uzun sre dayanamayarak teslim oldu ve bylece Trklerin egemenlii altna girdi.

Trabzon'u da ele geirerek Osmanl mparatorluuna katan Fatih, birka gn ehirde kaldktan sonra Gelibolu Sancak Beyi Kazm Bey'i Trabzon valiliine atayarak kentten ayrld. Bir sre mstakil sancak olarak idare edilen Trabzon II. Bayezid'in olu Ahmet'in sancakbeyi olarak atanmasndan sonra "ehzade ehri" unvann da kazanm oldu.

1487 ylnda Yavuz Sultan Selim'in vali olarak atanmasyla birlikte kentte imar faaliyetleri de hz kazand ve 1515'de annesi Glbahar Hatun adna Hatuniye Camii ve klliyesi yapld. Osmanl mparatorluunu hemen her adan zirveye tayan, batllarca da "Muhteem Sleyman" olarak adlandrlan Kanuni Sultan Sleyman 1495'de Trabzon'da dodu. 15 yana kadar ocukluunu Trabzon'da geiren ve ilk eitimini burada alan Kanuni'nin padiah olmasndan sonra Batum ile birletirilen Trabzon bir eyalet merkezi haline getirildi.

Trkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Trabzon, Dou Karadeniz blgesinde yer almakta ve 4.685 km2'lik yzlmyle lke topraklarnn % 0,6'sn oluturmaktadr.
Doudan Rize, batdan Giresun, gneyden Gmhane ve Bayburt illeriyle evrili olan Trabzon'un kuzeyinde Karadeniz yeralmaktadr. Arazisinin % 77'si dalarla, % 33' ise platolarla kapldr. l topraklarnn gneyinde uzanan dalar, vadilerle yarlm srtlar halinde Karadeniz kysna kadar ulamakta ve yer yer ikibin metreyi de amaktadr. Yeralt kaynaklar asndan olduka zengin bir konuma sahip Trabzon'da 17. yzyldan bugne yerli ve yabanc irketler tarafndan iletilmi veya iletilmekte olan birok maden mevcuttur.
19. yzyln ortalarnda uzun yllar Anadolu'da arkeolojik inceleme ve aratrmalar yapan nl Fransz bilim adam Charles Texier'e gre Trabzon kentinin kuruluu M.. ikibin ylna kadar dayanmaktadr. Kentin adna ilk kez, Yunanl filozof ve tarihi Ksenophon'un "Anabasis" adl eserinde "Trapezos" olarak rastlanlmaktadr.

Tarihilerce M.. ikibinli yllarda kurulduu varsaylan Trabzon'dan szeden ilk yazl kaynak M.. IV. yzylda yazlan Ksenophon'un Anabasis adl eseridir. Ksenophon eserinde Trabzon'dan bahsederken, burada Kolkhlar, Makronlar ve Driller gibi birok yerli kavimden szetmektedir ki, son yllarda yaplan aratrmalar bunlarn Turan kavimler olduunu ortaya koymaktadr. Yine son yllarda yaplan aratrmalar; iskna ald tarihlerden itibaren Kimmerler, skitler, Bunturki ve Kpaklar, Halalar, Afarlar ve Yazgurlar gibi Trk veya Trklerle akrabal szkonusu olan topluluklarn blgeye gelip yerletiklerini belirtmekte ve blgedeki izleri zerinde ciddi kantlar ileri srmektedir.

Trabzon, M.. VII. yzylda Kafkasya'dan gelen Kimmerler'in istilasna uram ve kent yama edilmise de Kimmerler'in egemenlii uzun srmemi, Anadolu'ya egemen olma planlar yapan Medlerin Perslere yenik dmesi zerine bu corafya tamamen Perslerin kontrolne gemitir. Pers kral I: Dareios'un Persliletirme politikas erevesinde yerleim birimleri oluturulmu ve Trabzon da "Pontos Kapadokyas" adl byk satrapln (valilik) iinde yeralmtr. Ancak Makedonya kral skenderin'in Anadoludaki nfuzunun artmas ile Trabzon'daki Pers stnl sona erdi ise de, skender'in lm zerine meydana gelen kargaadan yararlanan Pers soylusu Mithradates tarafndan M.. III. yzylda, merkezi ankr yaknlarnda bulunan Pontos devleti kurulmu ve bir sre sonra Trabzon da Pontos Krallnn egemenlii altna girmitir.

Fakat Pontos Krall'nn bu blgedeki egemenlii de uzun srmedi. Nitekim M.. 86 yllarnda balayp 66 ylnda Mithradates ordusunun, Romal komutan Pompesius'un ordusuna Kelkit vadisinde kesin bir yenilgiye uramasyla blge Romallarn kontrol altna girdi.

Video ve Resimler

Adnan Demirci


    07.01.2020
    Okuma:
2161

Mustafa MEK


    17.12.2016
    Okuma:
9455
Anasayfa  letiim