Yandex.Metrica Google+
akarsukoyu.com sanalbasin.com yesidir
sohbette olanlar (22)
Trabzon coğrafya
DUYURU!!!
Web Sitemizi ve Paylam Sitelerimize Katklarnz Paylamlarnz Bekliyoruz...HEP BERABER NCE YILLARA
     
 

   

 
 
Resimli Site ii Google
     

   

ANA SAYFA HABER FORUM KY RESMLER KY HALKI DEFTERE YAZ LETM YE OL YE GR
KÖYÜMÜZ RESİMLERİ
Yaylalar
Mezireler
Siyah/Beyaz
Özel Resim
Gencler
Vefatlar
Tüm Resimler
Flas Resimler
Trabzon coğrafya

Trabzon
Trabzon Gezisi
Trabzon Aya Sofya Mzesi
Ttabzon Smela Meryem Ana Manastr
Trabzon kltr festivalleri ve yayla enlikleri
Trabzon Atatrk kk (Kapogiannidis kk)
Uzungl Gezi Rehberi
Trabzon mutfa
Trabzon kltr
Trabzon turizm rehberi

   Trabzon, Dou Anadolu'nun kuzeydousunda, Karadenizin tabii bir limannn kysnda, Asya ve Ortadou transit yolunun banda kurulmu bir ehirdir. 41 derece kuzey enleminde ve 39 derece 43' dou boylamnda bulunur.

Yzlm 4685 km2 olan Trabzon ili douda Rize, gneydouda Bayburt, gneyde Gmhane, batda Giresun illeri, kuzeyde Karadeniz ile evrilidir.

1990'da nfus asndan Karadeniz Blgesinin 4., ama nfus younluu en yksek ili idi. Ayn yl Trkiye'de Km2'ye 73 kii derken, Trabzon ilinde 170 kii dyordu.

Trabzon corafya

DOAL YAPI

lkenin, yzlm olduka kk illerden biri olan Trabzon, akarsu vadileri ile derin biimde yarlm dalk ve engebeli alanlardan oluur. Dou Karadeniz sradalarna bal ky dalarnn yksek kesimlerinden Karadeniz kysna kadar uzanan Trabzon ilinin doal bitki rts, dou ve bat da komusu olan iller gibi ok zengindir.

Kydan hemen yer yer duvar andran biimde ykselen, dou-bat dorultusundaki bu dalar, gneye gidildike yumuak bir eimle daha da ykseldikten sonra, il snrlar banda oruh ve Harit yarma vadilerine doru olduka dik yamalarla alalr.

Trabzon ilinin gney kesimini dou-bat dorultusunda uzanan Haldzen, Soanl, Trabzon ve Zigana dalar engebelendirir. Yer yer 3 bin metreyi aan bu dalarn yksek kesimleri doal snr oluturur. lin en yksek noktalar gneydoudaki Haldzen danda 3193 metreye erien Karakaya Tepesi ile gneydeki akr Gl dann doruudur. (Dere boyunun tepesinde 3082 m.)

Kuzeye bakan kesimleri bol ya alan bu dalar kzl aa, grgen, kestane, kayn, kknar ve ladinden oluan youn bir orman rts ile kapldr. Gneye bakan yamalarnda ise saram ormanlar vardr. Ormann st snrnn getii 2000-2100 metre ykseklikten sonra rastlanan alp tipi ayrlarla kapl

yaylalar (Sultan Murat, Madur, Cami Boaz, Kiit, Hoca Mezar, ernik, Paparza, Karada, Beypnar, Haka gibi) sayfiye olarak ve hayvanclk asndan nem tar.

l topraklarndan kaynaklanan sularn tm Karadeniz'e dklr. Bu sular toplayan akarsulardan balcalar Solakl ay, Baltac, Karadere, Deirmendere, Foldere, Yanbolu ve Kale dereleridir. Fazla ya, gevek ve kaygan arazi yaps ve akarsularn derin biimde yard baz dik yamalardaki clz bitki rts ilin eitli yrelerinde zaman zaman can ve mal kaybna yol aan sel ve heyelanlara neden olur.

Sera glnn ortaya kmasna yol aan heyelan, 1988'de Maka ilesinin atak kynde 64 kii nin hayatn yitirmesiyle sonulanan heyelan, 19-20 Haziran 1990'da ilde 4 kii nin de kaybolup, 39 kii nin vefat ettii sel bu doa olaylarnn en nemli rneklerindedir.

Trabzon ilindeki balca gller, akr Gl dandaki Buzyala Gl ile Sera Gl ve Uzungl adl heyelan glleridir.

Fazla girintili kntl olmayan Karadeniz kysnda akarsularn tad alvyonlarn ylmasyla kk dzlkler olumutur. Doal plajlara da rastlanan bu kydaki balca knt, Akaabat ile Vakfkebir arasnda ilin en kuzey noktasn oluturan ve Fener Burnu adyla da bilinen Yoroz Burnudur. Kuzeybat rzgarlarna (Karayel) kapal Akaabat koyu ise doal liman zellii tar.

Trabzon topraklarnn %30'u dalk %60' kydan ieriye doru gittike ykselen ve ortalama 25-30 metre aras deien bir eim gsteren alanlar biimindedir. Ancak %10'u dzlk olan il topraklar genellikle engebelidir.

Trabzon'da yumuak bir deniz iklimi hakimdir. En scak ay ortalamas 23 derece (Austos) , en souk ay ortalamas 7 derece (ubat) . Ortalama ya miktar metrekareye 830 mm3'dr.

EHRN KURULUU

Trabzon , Karadeniz kylarnn en eski ve en byk ehridir. Bu ehrin kuruluu ve nemi iki tabii sebebe balanr.

Birinci sebep: Bu blgede ky ile i blge arasnda balant yollar pek azdr. Arkadaki Harit ve oruh vadilerine ulaabilmek iin 3000 m ykseklikleri amak gerekir.

Hibir yerde bu da silsilesini yarm, tabii yol olabilecek geni bir vadi yoktur. Bu geit vermez dalarn alabilen en elverili noktas eskiden olduu gibi bu gn de Zigana Geididir. Bu geitten i blgeye ulaan yol Trabzon'un bulunduu yerden balamaktadr. Bu yol, limann gneyindeki Deirmendere vadisinden itibaren 30 km kadar hafif bir ykselile Zigana Dalarnn yamalarn boylar. 66 km sonra bu da silsilesinin 2030 m yksekliindeki biricik geidine ular.

Buradan Harit vadisine inilir. Bu vadiden de Orta Anadolu yaylalarna varlr.

Dou Karadeniz blgesinin ile balantsn temin eden en msait ve en byk yol bann bulunduu yer olmas Trabzon ehrinin burada kuruluunun birinci sebebini tekil eder.

kinci Sebep: Bat rzgarlarna kar Yoroz Burnu ve Gzel Hisar kaya knts ile az ok korunmu, Boztepe dik eteine doru sokulmu koyun kk gemilere snak tekil edebilecek tabii bir liman olmas ile ehrin kurulmas ve gelimesine msait bir arazinin bulunmas

Trabzon ehrinin kurulu yerinin seiminde ikinci sebep saylr.

EHRN KURULDUU YER

ehrin zerinde yer ald srt, deniz kysna dik yarlarla inen Deirmendere, Kuzgundere (Tabakhane Deresi) ve Zaanos Deresi gibi vadilerle kesintiye urar ve kydan itibaren 6-18, 15-20, 110-120 m yksekliklerinde bir takm basamaklara ayrlr.

Daha geride, ehrin 3 km. gneydousunda Trabzon'un yasland dik yamal ve dz srtl Boztepe Tepesi yer alr. Boztepe'nin daha batsnda Souksu Tepesi yer alr. Trabzon ehri ykseklikleri 200 m'yi geen bu tepelerin kuzey eteklerinde, yama meyillerinin biraz hafifledii kesimlerden balayarak, bir amfiteatr gibi alak yarlarn stne kadar mahallelerini yayar. Liman kesimi dnda ehrin ana kitlesi yarlar stnde kalr ve denizle dorudan doruya temasa gelmez.

Sz edilen srt zerinde elverili bir yerleme zemini bulunmu ve dik yamal vadiler arasndaki saha kolaylkla tahkim edilebildii gibi, ehrin dou ucunda da karayele kar bir dereceye kadar koruyucu bir iskele olumutur.

Tabakhane ve Kprs

Trabzon morfolojisi zerine nemli bir makale nereden Prof.Dr.Ahmet ARDEL, Trabzon civarnn genellikle bir yayla olduunu, gney-kuzey dorultusunda akan dereler tarafndan olduka paralandn belirttikten sonra morfolojik ynden Trabzon'u e ayrr :


1- Deirmendere deltas bir tarafa braklrsa geri kalan ksm koyu renkte nefelinli andezit tflerinden teekkl eden sahil blgesi.

Zanos, Kuzgundere, Deirmendere bu blgede nemli gedikler meydana getirmilerdir.

2- Kynn arkasnda birbirinden dikliklerle ayrlm denize doru hafife eik yzeyler arz eden taraalar blgesi... Trabzon ehri bu taraalar zerinde kurulmutur.

3- Ortalama ykseltisi 200-250 m arasnda olan tepeler blgesi (Boztepe, Telsiz tepe, Souksu ve Zafanoz srtlar). Ksmen dz ve ksmen de dalgal durumda olan bu tepeler yer yer plak ve yer yer aalarla kapldr. (Prof.Dr.ARDEL, Ahmet-Trabzon ve Civarnn Morfolojisi zerine Gzlemler, Trk Corafya Dergisi, 1. yl 1.Saydan ayr basm, Ankara-1943)

Video ve Resimler

Adnan Demirci


    07.01.2020
    Okuma:
1708

Mustafa MEK


    17.12.2016
    Okuma:
9061
Anasayfa  letiim